PGS.TS Trần Hoàng Thành

Chuyên khoa Tim mạch - hô hấp

Nguyên cán bộ bộ môn Nội Tổng Hợp trường đại học Y Hà Nội.

Cardiologist - Respiratory


BS CKII: Nguyễn Đình Mười

Chuyên khoa Nhi

Nguyên cán bộ khoa Nhi Bệnh Viện Bạch Mai.

Pediatrics


TS.BS NGUYỄN MẠNH HÙNG

Chuyên khoa Siêu âm - Nội soi can thiệp

Pspecialized ultrasound - Endoscopic intervention 


 THẦY THUỐC ƯU TÚ:
NGUYỄN THÀNH LONG
Chuyên khoa Nội tổng hợp

Meritorious Doctor:
Nguyen Thanh Long

General Internal Medicime


ThS.BS.NGUYỄN VĂN NHA
Chuyên khoa Nội tổng hợp

General internal medicine 

 


ThS.BS: Lê Văn Tuân

Chuyên khoa Nội tiêu hóa

 Digestive internal medicine  


 ThS.Bác sỹ: Chu Xuân Hưng

Chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh

Specialist Imaging 


BS CKI Trần Đại Nghĩa

Chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh

Specialist Imaging 

Xem thêm
chuyển lên đầu